Folkans Fritidsgård

Om oss

Folkans fritidsgård är en del av Boo Folkets Hus och drivs på uppdrag av Nacka kommun.

Här har unga en självklar del i verksamheten. Allt arbete utgår från besökarnas idéer och kreativitet. Många av besökarna är delaktiga i det mesta vi gör, de skapar innehåll, aktiviteter och är med och planerar. Man kan också jobba som volontär på Orminge Karneval eller skapa helt egna evenemang. Det går också bra att bara komma hit och vara eller umgås med vänner.

Vi ska vara en trygg mötesplats där alla känner sig välkomna och respektfullt bemötta oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Vi riktar oss till åldern 13-19 år (årskurs 7-3:an på gymnasiet). På tisdagar så får även 4-6:an komma till fritidsgården mellan 14.00-18.00.

Ordinarie ÖPPETTIDER

Måndag: 17.00-21.30

Tisdag: 14.00-21.30

Onsdag: 14.00-21.30

Torsdag: 14.00-21.30

Fredag: 14.00-23.00

Lördagar: På fritidsgården 19.00-23.00

VAD KAN MAN GÖRA HÄR?

Hit kan du komma och träffa kompisar och fika. Du kan också spela spel, titta på film, låna en dator, spela tv-spel, spela pingis, dansa, träna, göra musik, spela i replokalen, skapande verkstad, göra smycken, sy kläder, läsa läxorna, jobba i fiket och mycket annat.

Det mesta kan man göra varje dag medan vissa saker händer 1 ggr/vecka.

AKTIVITETER

Varje dag anordnar vi aktiviteter som du kan vara med på

Ingen föranmälan behövs.

  • Måndag: Träning med Tanita! Kom & träna i din egen takt! Inga krav eller måsten!
  • Tisdag: Kreativa tisdagar (Pyssel & liknande) & Tisdagsutmaningen
  • Onsdag: Kom & baka! Start 18.00!
  • Torsdag: Torsdagsmiddag (20 kr), anmälan sker på våran instagram eller till någon av oss fritidsledare senast 15.30 samma dag.
  • Fredag: Temakvällar
  • Lördag: Lördagar (På Fritidsgården 19.00-23.00 (26/8-28/10). Lördagar i Ormingehallen (19.00-23:00 (4/11-16/12)

Vi hjälper gärna dig som är ung att genomföra egna evenemang, t.ex. konserter, teaterföreställningar eller fester. Stort som smått. Vi har tillgång till stora lokaler med ljud och ljus som är anpassade för att göra arrangemang i. Har du idéer eller tycker du att något saknas, prata med oss i personalen så hjälps vi åt.

Varje år i slutet av maj anordnar vi Orminge Karneval där ungdomar kan vara med och arrangera och volontärjobba!

Kom in och prata med oss så får du veta mer! Vi finns bakom Orminge Centrum i Boo Folkets Hus.

VÄRDEGRUND

Föreningen Boo Folkets hus vilar på en demokratisk och jämställd värdegrund. Hos oss tas individens behov, värde och integritet tillvara oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, politisk ståndpunkt, sexuell läggning eller funktionshinder. Byggstenarna i fritidsgårdens arbete är trygghet, tillit, gemenskap, glädje och respekt.
Vi ska erbjuda en öppen fritidsverksamhet med drogfri miljö som ungdomar upplever som trygg och attraktiv. Vi ska främja ett positivt umgängesklimat fritt från kränkningar och mobbing.

UppdragNackaKommun